Locatie

In Zuidwest-Drenthe, op circa 3 kilometer ten westen van Hoogeveen ligt het dorp Echten. Echten heeft circa 350 inwoners en is in 2010 officieel aangemerkt als vijfsterrendorp. De zandwinlocatie aan de Traandijk ligt op enkele kilometers ten zuidwesten van het dorp aan de Hoogeveense Vaart en is direct te bereiken vanaf de A28 via afslag nr. 25 Zuidwolde/Echten. De route voor het vrachtverkeer is zodanig aangelegd dat de dorpsbewoners hiervan geen hinder ondervinden.

De zandwinlocatie zal de komende jaren vorm krijgen. Op onderstaande luchtfoto zijn de contouren van de zandwinlocatie goed zichtbaar in het landschap.