Inrichting

De zandwinning te Echten is sinds 2009 operationeel en inmiddels zijn de eerste contouren van de zandwinplas reeds zichtbaar. De komende jaren zal deze zandwinplas zich ontwikkelen tot een klein meer met een wateroppervlak van circa 40 hectare. De gehele exploitatieperiode zal naar verwachting 25 jaar in beslag nemen. Het grote oppervlak en de lange exploitatieperiode wekken de indruk dat het om een enorm project gaat, maar eigenlijk valt dit wel mee. Hoewel het landschap de komende jaren duidelijk zal veranderen, zullen de omwonenden behalve het ontstaan van de zandwinplas en het rijden van wat vrachtverkeer nauwelijks iets merken van de activiteiten ter plaatse.

In de jaren voordat de zandwinning is gerealiseerd, is er achter de schermen al veel aandacht besteed aan het uitvoeren van verschillende onderzoeken, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en een goede landschappelijke inpassing van het geheel. Voor de landschappelijke inpassing is in samenwerking met Buro Hollema een visie opgesteld over hoe de zandwinning er over 25 jaar uit moet zien. Met name natuurontwikkeling krijgt in het eindbeeld bijzondere aandacht. Waar mogelijk zullen gedurende de exploitatieperiode al de eerste stappen worden gezet voor een natuurlijke inrichting van de oevers van de zandwinplas.

Naast de functie voor natuur zal het gebied tevens gaan bijdragen aan het behalen van de provinciale doelstellingen voor waterberging: bij hevige regenval kan ter plaatse van de zandwinning een grote hoeveelheid water worden opgevangen. Hiermee wordt voorkomen dat andere gebieden als bijvoorbeeld woningen of wegen onder water komen te staan.

Behalve de landschappelijke inpassing is ook de verkeersafwikkeling een belangrijk vraagstuk geweest. Om eventuele overlast van het vrachtverkeer voor de omwonenden tot een minimum te beperken, is er speciaal voor het verkeer van en naar de zandwinning een brug over de Hoogeveense Vaart gerealiseerd. Zo hoeft het vrachtverkeer niet via Echten te rijden, maar heeft het via de Willem Moesweg direct toegang tot de A28. Via deze brug kunnen ook fietsers veilig de Hoogeveense Vaart oversteken. Aan beide zijden van de brug is een veilig, afgeschermd fietspad gerealiseerd, waar fietsers en vrachtverkeer elkaar niet hoeven te hinderen. De dichtstbijzijnde alternatieve oversteken voor de Hoogeveense Vaart liggen op circa 2 en 4 kilometer afstand van de zandwinning te Echten, bij de Ossesluis ter hoogte van Koekange en bij Nijstad. De nieuwe oversteek is hiermee een mooie aanvulling op de bestaande oversteekplaatsen. Aan het einde van de exploitatieperiode verliest de brug zijn functie voor vrachtverkeer en zal deze speciaal worden ingericht voor fietsers.