Industriezand

Industriezand is een verzamelnaam voor zand met een korrelgrootte van 0,1 tot 7 mm. Deze grovere korrels komen met name voor in het zuiden van Nederland. Ook in Overijssel en Zuidwest-Drenthe ligt een hoeveelheid grofkorrelig zand opgeborgen in de bodem. Verder noordwaarts wordt de structuur van het zand fijner en komt grofkorrelig industriezand nog nauwelijks in de bodem voor.

Betonzand, metselzand, asfaltzanden en zand voor sportvelden vallen allemaal onder de noemer industriezand. Op 1september 2011 is  de moderne klasseerinstallatie op de zandwinning aan de Traandijk in gebruik genomen. Vanaf dit moment wordt de regio voorzien van een breed scala aan zandsoorten zoals: vloerenzand, stukadoorszand, betonzand, metselzand, voegzand, draineerzand, sportveldenzand, straatzand, zand voor zandbed / ophoogzand en teelaarde.