Zandexploitatiemaatschappij V.O.F. Echten nam op maandag 28 september 2009 de nieuwe zandwinlocatie in Echten in gebruik. Gedeputeerde Rein Munniksma van de Provincie Drenthe verrichtte hiervoor om 15.30 uur de officiële handeling op de zandwinlocatie in Echten. Hij werd hierin bijgestaan door de wethouders Liesbeth Koster en Ank van der Ziel van de gemeente De Wolden. Met deze officiële handeling stelden zij tevens de brug over de Hoogeveensche Vaart officieel in gebruik.

De zandwinlocatie van Zandexploitatiemaatschappij V.O.F. Echten beslaat een oppervlakte van 40 hectare aan de Traandijk te Echten in de gemeente De Wolden. Aan de zuidkant grenst de zandwinning aan de Hoogeveensche Vaart. Als noord- en oostgrens fungeren respectievelijk de bebouwing langs de Oshaarseweg en de Traandijk. De productie van ophoogzand en industriezand vanuit deze centraal liggende zandwinning voorziet de komende decennia in de ophoogzandbehoefte van het omliggende gebied, en in de industriezandbehoefte van delen van Noord-Nederland.

Om de zandtransport op een veilige manier af te wikkelen, vindt het transport van zand via de Willem Moesweg, de Leeuwenveenseweg en de bestaande op- en afritten van de A28 plaats. De dorpen Echten, Veeningen en Koekange ondervinden hierdoor geen hinder van de extra vervoersbewegingen ten gevolge van zandtransport.

Na afronding van de zandwinning krijgt de brug specifiek een functie voor fietsers. Na beëindiging van de zandwinning gaat de brug over aan de gemeente. De zandwinplas zal gedurende de winning gefaseerd als ecologisch natuurgebied worden ingericht, waarmee de natuurontwikkeling in de directe omgeving een flinke impuls zal krijgen.

De zandwinning is op werkdagen geopend van 7:00 uur tot 16:00 uur. Momenteel vindt de winning en verkoop plaats van zand voor zandbed, het zogenaamde ophoogzand en zwarte grond. Het ligt in de bedoeling om in 2011 industriezand te gaan produceren. Hiermee voldoet Zandexploitatiemaatschappij V.O.F. Echten aan de door de Provincie Drenthe opgelegde voorwaarden, want deze winning vervangt de zandwinning in Gasselte die uiterlijk 1 januari 2013 moet sluiten.

De nieuwe brug over de Hoogeveensche Vaart is gesitueerd aan de Willem Moesweg. De brug bestaat uit een rijweg met aan weerszijden een fietspad. Door het aanleggen van een fietspad ontstaat een aantrekkelijke fietsroute over de Traandijk en de Willem Moesweg naar de dorpen Echten en Veeningen en het omliggende gebied. Met de aanleg van deze brug is een oude verbinding hersteld. De voormalige brug is bij de reconstructie van de Hoogeveensche Vaart enkele jaren geleden gesloopt.

Zandexploitatiemaatschappij VOF Echten is een samenwerkingsverband tussen Ballast – Van Oord Grondstoffen V.O.F. (BAVOG) te Soesterberg en Roelofs Zandwinning B.V. uit Den Ham. Ballast Van Oord Grondstoffen is een vennootschap van Ballast Nedam Infra en Van Oord Nederland. Zij houden zich bezig met de winning, veredeling en vermarkting van industriezand en daarbij vrijkomend ophoogzand in Nederland en op het Nederlands continentaal plat. Roelofs Zandwinning is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Roelofs exploiteert zandputten op diverse plaatsen in Noord- en Oost-Nederland en in Duitsland. Roelofs Zandwinning B.V. is een onderdeel van Roelofs uit Den Ham. Roelofs biedt integrale totaaloplossingen en heeft alle disciplines in huis voor het duurzaam ontwikkelen en realiseren van infrastructuur, woningbouw- en bedrijfsterreinen.


« Terug naar het overzicht