Zandsoorten

Vloerenzand 
Vloerenzand is een grove zandsoort die toegepast wordt in de afwerkvloer.

Stucadoorzand 
Stucadoorzand is zand dat wordt toegepast in stucmengsels.

Metselzand 
Metselzand wordt gebruikt voor het maken van metselmortel en wordt ook wel in sommige betonmortels gebruikt. Ook is het mogelijk bij afname van grotere hoeveelheden metselzand in een door U gewenste samenstelling te leveren.

Betonzand 
Betonzand wordt gebruikt voor het maken van betonmortel. Ook is het mogelijk bij afname van grotere hoeveelheden betonzand in een door U gewenste samenstelling te leveren.

Drainagezand 
Drainagezand is een grove, natuurlijke zandsoort die goede waterdoorlatende eigenschappen heeft. Het zand is vrij grof van structuur waardoor water goed door het drainagezand heen kan stromen. Drainagezand dient een gemiddelde korrelgrootte te hebben van >250µm (µm = micron = 1/1000mm, dus 250µm = 0,25mm).

Straatzand 
Straatzand is een zand welke geschikt is voor toepassing onder allerlei typen bestrating. Belangrijke eis aan dit zand is dat het goed af te rijen is.

Zand voor zandbed 
Zand voor toepassing in het zandbed (de funderingslaag) van (weg)verhardingen. De fijne fractie < 63 µm is max. 15%.

Ophoogzand 
Ophoogzand wordt gebruikt voor ophogingen, aanvullingen en funderingen in de wegenbouw, de aanleg van bouwterreinen etc. Het is fijn zand dat goed verdichtbaar is. Hierdoor ontstaat een stabiele ondergrond om wegen aan te leggen of te bouwen. De fijne fractie < 63 µm is max. 50%.

Teelaarde 
Humeuze grond afkomstig uit de deklaag van de put is vrij toepasbaar in de bodem. De teelaarde voldoet aan de klasse achtergrondwaarde van het besluitbodemkwaliteit.

Mocht u op zoek zijn naar een afwijkend product, informeer dan naar de mogelijkheden. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op via telefoonnummer 0528 - 25 13 37 of info@vofechten.nl.