Stagedag op zandwinning VOF Echten

Vanuit Roelofs Academy worden geregeld Stagedagen georganiseerd voor alle stagiairs die werkzaam zijn bij Roelofs. Op de zandwinning in Echten kregen zij de mogelijkheid om zowel elkaar als Roelofs beter te leren kennen en het reeds opgedane beeld met elkaar te delen.

De stagiairs kregen middels een uitgebreide rondleiding op zandwinning VOF Echten een goede indruk van deze bedrijfstak. Onder andere de zandzuiger en zandklasseerinstallatie werden bekeken, waarbij de werknemers van de zandwinning uitleg en demonstratie gaven.  

Na de rondleiding werd er in informele setting gepraat over de ontwikkelingen binnen de sector en hoe hier op ingespeeld kan worden. Op deze interactieve manier wil Roelofs het opdoen en delen van kennis tussen de huidige en de nieuwe generatie stimuleren. 


« Terug naar het overzicht