Testdag waterberging Traandijk gestart !

Donderdag 28 februari en donderdag 2 maart 2017 wordt de waterberging Traandijk uitgebreid getest.  In deze waterberging kan 350.000 m3 water worden ingelaten als er heel veel neerslag valt en er wateroverlast dreigt.

Water uit Hoogeveense vaart
Het water wordt ingelaten vanuit de Hoogeveense Vaart. Zo kan goed worden gecontroleerd of de oevers en bodem vlak achter de inlaat voldoende zijn beschermd tegen de stroming. Na de test wordt het water in ongeveer in één dag afgelaten naar de Hoogeveense Vaart.Waterberging van 350.000 m3
De waterberging Traandijk bij de zandwinlocatie vof Echten, is ingericht voor een gestuurde waterberging. Als er wateroverlast dreigt, kan de berging vollopen met maar liefst 350.000 m3 water. Dit draagt bij aan een verlaging van de afvoer in de Hoogeveense Vaart waardoor het waterpeil benedenstrooms tot minder overlast zal leiden.

Klepstuw gaat naar beneden
Rondom de zandwinplas is een kade gerealiseerd. Vanaf de Hoogeveense Vaart is een inlaat gebouwd, in de vorm van een klepstuw. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de klepstuw neergelaten, waarna het water het bergingsgebied instroomt. Het gebied kan zich in 24 uur vullen. Aan de zuidwestkant is een uitlaat gebouwd. Deze kan opgetrokken worden om het gebied (tijdelijk) af te sluiten als de waterberging wordt ingezet en weer neergelaten als de berging weer leeg mag stromen. Het water stroomt dan via bestaande watergangen nabij de Ossesluis weer in de Hoogeveense Vaart.


« Terug naar het overzicht